OPŠTINSKA UPRVA POZIVA NA POTIPISIVANJE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLJIŠTA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Opštinska uprava opštine Apatin poziva vlasnike garaža, letnjih bašti ugostiteljskih objekata, kioska i drugih objekata postavljenih na javnim površinama opštine Apatin da do 14. jula 2017. godine dođu u prostorije službe imovinsko-pravnih poslova Opštinske uprave Apatin, ulica Srednja bb, prvi sprat, u vremenskom periodu od 9 do 13 sati radi potpisivanja UGOVORA O ZAKUPU ZEMLjIŠTA u svojini opštine za postavljanje predmetnih objekata.

Opštinska uprava opštine Apatin će nakon isteka navedenog roka pokrenuti postupke uklanjanja onih objekata na zemljištu u svojini opštine za koje se utvrdi da su postavljeni bez osnova u pogledu prava korišćenja-zakupa zemljišta na kome se isti nalaze, kao i postupke prinudne naplate dosadašnjeg duga po osnovu zakupa zemljišta.