Najnovije vesti
Početna » O nama

O nama

Radio Dunav, Apatin je privatni elektronski mediji. U okviru privatnog preduzeća «STEFAN STREET»D.O.O Apatin.Sadašnjom snagom predajnika od 1000 W pokriva područije opština Apatin ,Sombor, Subotica,Bačka Topola, Kula, Vrbas, Srbobran, Odžaci i Osijek (RH).Radio Dunav pokriva prostor od 60 km u poluprečniku i računa na 0,5 miliona potencijalnih slušalaca.

Ciljevi i načela programske politike Radio Dunava su doprineti pravovremenoj, sveobuhvatnoj i nadasve objektivnoj informisanosti građana, stvarati duhovnu klimu koja će pogodovati načelima višestranačkog, demokratskog društva, pružati medijsku podrsku razvoju lokalne samouprave i uprave, privrede, kulture i sporta, štititi demokratske i ljudske slobode, dostojanstvo i duhovni život građana, prirodnu okolinu i druge civilizacijske vrednosti, sarađivati s pripadnicima manjina, omogućiti komercijalnu promociju proizvoda i usluga, istrajati na ostvarivanju visoke profesionalne i tehničke visine radioprograma i negovati neposredni kontakt sa slušaocima.

Dosadašnjim ozbiljnim profesionalnim radom i razvojnom poslovnom politikom Radio Dunav je ucvrstio svoje poslovne pozicije u medijskom prostoru Srbije.”Dunav” je ispunio sve standarde na državnom konkursu te dobio dozvolu za korišcenje lokalne radio frekvencije. Radio Dunav poštuje zakonske, profesionalne i eticke norme kako u odnosu prema nadleznim institucijama i slusaocima tako i u odnosu prema zaposlenima. Takav nacin poslovanja uveliko je doprineo stvaranju izuzetno pozitivnog imidza koji Dunav ima u profesionalnim medijskim krugovima i siroj javnosti.Kreativni tim radio Dunava je u stanju da obezbedi istinitu i pravovremenu informaciju. bez ograničenja i “filtriranja” kakvo je bilo karakteristično za dosadasnji rad medijskih kuća na našim prostorima.

S poštovanjem,
Apatin 2006.  – 2013.RADIO DUNAV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top