Najnovije vesti
Početna » POLITIKA

POLITIKA

ĐOKOVIĆ POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI AP VOJVODINE I POLJSKOG VOJVODSTVA LUBUŠ

Potpredsednik Pokrajinske vlade Ivan Đoković i zamenik maršala poljskog Vojvodstva Lubuš Tadeuž Jedrzejčak (Tadeuž Jedrzejczak) potpisali su danas u Zelenoj Gori, Sporazum o saradnji AP Vojvodine sa ovim poljskim regionom. Težište saradnje biće usmereno na unapređenje privredne saradnje i promovisanje raspoloživih investicionih lokaliteta, razmenu iskustava u korišćenju evropskih strukturnih i investicionih fondova, na povezivanje razvojnih agencija i tehnoloških parkova, oblasti ... Opširnije »

ODRŽANA DVADESET TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Dvadeset treća sednica Skupštine opštine Apatin počela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice kao i predloženog dnevnog reda današnjeg zasedanja na kome se našlo 35 tačaka. Prva tačka dnevnog reda odnosila se na završni račun budžeta za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. Ovom odlukom utvrđeni su ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja, rashodi i izdaci opštine Apatin za 2017. godinu. ... Opširnije »

23. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

23. sednica Skupštine opštine Apatin zakazana je za sredu, 13. jun, sa početkom u 9 sati, u velikoj sali Skupštine opštine Apatin. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red: 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu ... Opširnije »

ODRŽANA 39. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanje Zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, utvrđen je Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu, kao i o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. U nastavku sednice, usvojen je Predloga Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine Apatin za 2018. godinu, nakon ... Opširnije »

ODRŽANA 38. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, usvojeni su svi predlozi Odluka i Rešenja koja su podnela privatna lica: za pokretanje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin u ulici Dimitrija Tucovića u Apatinu, davanja u zakup građevinskog zemljišta, pokretanja postupka otuđenja građevinske parcele u k.o. Kupusina, saglasnost za postavljanje stambenog objekata na parc. br. 8969/18 k.o. Apatin, ... Opširnije »

22. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Odbornici su nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, razmatrali a nakon toga i usvojili izveštaj o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2017. godini što je na današnjem zasedanju bila prva tačka od ukupno 17. Usvojen je predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom ... Opširnije »

MESNA ZAJEDNICA DODELJUJE SREDSTVA ZA VANTELESNU OPLODNJU

U prostorijama Mesne zajednice Apatin danas je održana konferencija za medije na kojoj su govorili Slobodan Obradodović, predsednik saveta MZ Apatin i Aleksandra Mačkić, sekretar MZ Apatin. Centralna tema konferencije bila je odluka da se u budžet mesne zajednice za 2018. godinu uvrsti i pomoć bračnim parovima za vantelesnu oplodnju u iznosu od 1.250.000,00 dinara. Obradović je u svom obraćanju ... Opširnije »

POTPREDSEDNIK ZOBENICA I SEKRETAR BANJAC PRIMILI STUDENTE IZ BANJE LUKE

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica i generalni sekretar Skupštine Nikola Banjac primili su u pokrajinskom parlamentu studente Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Potpredsednik Zobenica je izrazio zadovoljstvo zbog posete banjalučkih studenata Skupštini, istakavši da je pokrajinski parlament uvek otvoren za saradnju. Ovo je posebno značajno imajući u vidu da su gosti Skupštine, kao mesta na kome se ... Opširnije »

ODRŽANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN, IZABRANI DIREKTORI KULTURNOG CENTRA I TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Skupština opštine Apatin je na današnjoj 21.sednici, usvojila dnevni red od ukupno 7 tačaka, a glasovima većine odbornika i dopunu dnevnog reda sa još dve tačke. One su se odnosile na razrešenje kao i imenovanje novog vd direktora TO Apatin kao i imenovanje Direktora OKC Apatin. Dnevni red, kao i zapisnik sa prethodne, 20. sednice SO Apatin su usvojeni. Odbornici ... Opširnije »

ODRŽANA 34. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanja Zapisnika sa 33. sednice opštinskog veća opštine Apatin, usvojen je predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Kupusini Scarpa Kopeli za trgovinu doo Apatin kao jedinog ponuđača na aukciji. Usvojen je Predlog Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilaštva opštine Apatin. Nakon toga, ... Opširnije »

Scroll To Top