ROMI U APATINU PRVI PUT GLASAJU ZA SVOJU MESNU ZAJEDNICU – RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE SAVETA ŠEST MESNIIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajedinica u opštini Apatin Opštinska uprava opštine Apatin, Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove obaveštava građane sa teritorije opštine Apatin da je doneta Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica u opštini Apatin. Izbori za članove saveta održaće se u svim mesnim zajednicama i to za: Mesnu zajednicu Apatin, Mesnu zajednicu u Romskom naselju, Mesnu zajednicu Sonta, Mesnu zajednicu Prigrevica, Mesnu zajednicu Kupusina i Mesnu zajednica Svilojevo, koji će se održati 06. avgusta 2017. godine.

Rokovi za izvršenje izbornih radnji počeli su da teku.

Punoletni građani imaju pravo da najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska tj. do 21. jula 2017. godine izvrše uvid u jedinstveni birački spisak i traže upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska uz prikaz lične karte.

Za celu teritoriju opštine Apatin: Svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 sati, subotom od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama Odseka za društvene delatnosti i skupštinske poslove Opštinske uprave opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, soba br. 10 – lokal 517, a najkasnije do 21. jula 2017. godine u 24,00 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Po zaključenju biračkog spiska građani mogu zahtevati promene u biračkom spisku, najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora.

Od proglašenja zbirne izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac proglašene izborne liste i lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza (lične karte, potvrde o prebivalištu).