ODRŽANA PRVA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Nedelju dana nakon konstituisanja Skupštine opštine i imenovanja funkcionera i Opštinkog veća danas je održana prva sednica Opštinskog veća kako bi se pripremila sednica Skupštine opštine koja treba da se održi do 15. juna jer do tog roka treba usvojiti završni račun budžeta za prošlu godinu.

Opštinsko veće je usvojilo predlog odluke o završnom računu budžeta za prošlu godinu bez primedbi a podržana je i informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti na osnovu tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća u ovoj godini. Usvojen je i predlog odluke po kojoj će predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, predsednik skupštine opštine i njegov zamenik i sekretar Skupštine opštine biti na stalnom radu do isteka, odnosno do prestanka mandata. Opštinsko veće je razrešilo Komisiju za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i utvrdila predlog o imenovanja nove komisije. Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave predviđeno je da se otvori radno mesto koordinatora kancelarije za mlade. S obzirom na to da je dosadašnji načelnik Opštinske uprave Smiljana Švabić dala ostavku na funkciju ona je razrešena a za vršioca dužnosti načelnika do izbora novog po raspisanom Oglasu imenovana je Jelena Ićitović.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđen je i predlog rešenja o odobravanju korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve za pokriće troškova naknade za rad Opštinske izborne komisije na izborima održanim 24. aprila.

Prihvaćen je i predlog o imenovanju organizacionog odbora 53. Apatinskih ribarskih večeri i odbor za Ličku olimpijadu.

Opštinsko veće opštine Apatin, prva sednica novog saziva 2016 maj