U PETAK ŠESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Šesta sednica Skupštine opštine Apatin biće održana 14. oktobra sa početkom od 9 sati u velikoj sali SO Apatin. Za sednicu je predviđen dnevni red od 31. tačke među kojima je i predlog Odluke od dodeli nagrade „24 oktobar“ opštine Apatin.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sednice Skupštine opštine Apatin.

2. Predlog Rešenja o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Apatin.

3. Predlog Rešenja o izboru članova Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja.

4. Predlog Rešenja o imenovanju člana Opštinskog veća opštine Apatin.

5. Predlog Odluke o dodeli nagrade „24 oktobar“ opštine Apatin.

6. Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin.

7. Predlog Odluke o stipendiranju studenata.

8. Predlog Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin

9. Predlog Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcijazaizgradnju“ Apatin.

10. Predlog Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

11. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Apatin.

12. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ sa sedištem u Apatinu.

13. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Apatin.

14. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin.

15. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika.

16. Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za obrazovanje, kulturu i sport.

17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

18. Predlog Rešenja o razrešenju članova Opštinske izborne komisije Apatin.

19. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin.

20. Predlog Rešenja o imenovanju Pravobranioca opštine Apatin .

21. Predlog Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Apatin.

22. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin.

23. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika.

24. Predlog Rešenja o imenovanju člana Saveta za obrazovanje, kulturu i sport.

25. Predlog Rešenja o imenovanju člana Saveta za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

26. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Apatin.

27. Predlog Rešenja o imenovanju vd direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin.

28. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Apatin.
– Predlog Zaključka

29. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin.
– Predlog Zaključka

30. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.
– Predlog Zaključka

31. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2015/2016 godinu, kao i na Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu.