DIREKTOR CENTRA ZA SOCIJALNI RAD POSETIO STARAČKA DOMAĆINSTVA U PRIGREVICI

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Povodom oktobra meseca posvećenog starim osobama, direktor Centra za socijalni rad Vladimir Vukosav u pratnji Dragane Borić saradnika pomoći i nege u kući, obišao je više staračkih domaćinstava u Prigrevici, čime je na licu mesta prikazan značaj funkcionisanja službe gerontodomaćica i personalnih asistenata.

Direktor Centra za socijalni rad, Vladimir Vukosav se upoznao sa njihovim problemima i načinom života u kojem značajnu ulogu imaju upravo gerontodomaćice.

Sva domaćinstva koja su ovom posetom bila obuhvaćena su imala članove poodmakle životne dobi koji žive u teškim uslovima. Svi oni imaju male, ili nikakve penzije, a u vremenu dolaska hladnijih dana se sreću i sa problemom nedostatka ogreva i osnovnih uslova za život. U takvim uslovima gerontodomaćice, u ovom slučaju Jelena Karajanković i Dragoslava Jančić su prenele direktoru centra svu problematiku života ovih starih ljudi, pri čemu su prikazale svu profesionalnost u pružanju pomoći starim i bolesnim osobama.

U timu koji je stalno na terenu nalazi se i fizioterapeut Rada Popović koja kaže da ima oko 50 osoba koje konstantno obilazi u opštini Apatin, a pomoć u njenom radu su upravo te stare osobe koji saradjuju i bez pogovora izvršavaju sve njene zahteve i savete.

Vukosav je rekao da je ova poseta organizovana povodom meseca starih osoba, te da će Centar ubuduće ovo činiti  tokom cele godine.

Vladimir Vukosav , Centar posetio staračka domaćinstva, Prigrevica 2016 Vladimir Vukosav , Centar posetio staračka domaćinstva, Prigrevica 2016 Vladimir Vukosav , Centar posetio staračka domaćinstva, Prigrevica 2016 Vladimir Vukosav , Centar posetio staračka domaćinstva, Prigrevica 2016