ZAKAZANA DRUGA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Druga sednica Opštinskog veća opštine Apatin održaće se u četvrtak 9. juna 2016. godine, u Plavoj sali Skupštine opštine Apatin sa početkom od 9 sati. Na sednici će se razmatrati 7 tačaka dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Opštinskog veća opštine Apatin

2. Utvrđivanje predloga odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika opštine, predsednika skupštine, zamenika predsednika skupštine i sekretara skupštine opštine Apatin.

3. Razmatranje predloga Aneksa ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade radi izgradnje fabrike za doradu tekstila i farbare.

4. Utvrđivanje predloga Resešnja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina.

5. Utvrđivanje predloga Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Apatin.

6. Predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

7. Razno.