3.000.000,00 DINARA ZA PROJEKAT “OPREMANJE HIDROBLOKA -BLATNI BLOK“ BANJE JUNAKOVIĆ

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina – kapitalni transferi raspisanog od strane Pokrajinskog Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu  od 3.000.000,00 dinara za projekat «Opremanje hidrobloka „Blatni blok“  u tematskoj turističkoj […]

Pročitaj još