3.000.000,00 DINARA ZA PROJEKAT „OPREMANJE HIDROBLOKA -BLATNI BLOK“ BANJE JUNAKOVIĆ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina – kapitalni transferi raspisanog od strane Pokrajinskog Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu  od 3.000.000,00 dinara za projekat «Opremanje hidrobloka „Blatni blok“  u tematskoj turističkoj celini Banja Junaković Apatin». Projekat za koji su odobrena sredstva predstavlja nastavak opremanja hidrobloka („Blatni blok“) u medicinskom bloku koje je započeto prošle godine i takođe sufinansirano od strane istog Sekretarijata u visini od 5.000.000,00 dinara. Cilj projekta je da se modernizovanjem usluge korišćenja lekovitog blata unapredi dosadašnja ponuda usluga Banje Junaković, jer je veliki broj anketiranih gostiju zainteresovano za savremeni metod aplikovanja lekovitog blata. Lekovito blato koristiće se u širokoj primeni u tretmanima za relaksaciju, za kozmetičke i zdravstvene svrhe.