SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

DRUŠTVO VESTI

Svake godine 04. februara, kao i svuda u svetu, Društvo za borbu protiv raka u Somboru,  obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Svake godine, UICC /Union for International Cancer Control/ daje preporuke za borbu protiv raka u toj godini. Za 2015. godinu izdate su sledeće preporuke :
1. Ove godine u centru pažnje Svetskog dana borbe protiv raka je poruka „Ništa bez nas“ kojom se savetuje  pozivitan i proaktivan pristup u borbi protiv kancera, pri čemu se ističe da rešenje postoji i da nam je ono na dohvat ruke.
2. Značajni su i zdravi stilovi života. Potrebno je informisati i ohrabrivati ljude da se odluče za zdrave navike. Izborom ovakvih navika smanjio bi se uticaj socijalnog rizika kao i rizika iz našeg okruženja koji doprinose pojavi raka. To je ključ za smanjenje smrtnih ishoda izazvanih kancerom i to na svetskom nivou.
3. Rano otkrivanje bolesti jedan je od najvažnijih faktora. Omogućavanje dostupnosti programa ranog otkrivanja raka kao  i omogućavanje pristupa pojedinaca ovim programima, u velikoj meri može umanjiti posledice ovo bolesti, i to u zemljama širom sveta.
4. Kvalitet života osoba lečenih od raka je  još jedna stavka od velike važnosti. Razumevanje uticaja kao i  adekevatan odgovor na uticaj kancera na emocionalno, mentalno i fizičko blagostanje maksimizovaće kvalitet života pacijenta, njihovih porodica kao i osoba koje se o obolelima brinu.