JAVNA RASPRAVA O NACRTU LAP-a ZA MLADE OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI
Kancelarija za mlade opštine Apatin obaveštava da je otvorena javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Apatin za period 2015 – 2020. godine. Kako bi se obezbedio i sproveo konsultativni proces, ovaj dokument će biti na javnoj raspravi do 6. februara 2015. godine. Nacrt LAP-a za mlade opštine Apatin može se preuzeti u elektronskoj formi na zvaničnoj internet prezentaciji opštine (www.soapatin.org) u kategoriji LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalni akcioni planovi ili na sajtu KZM opštine Apatin (www.kzmapatin.org.rs).
Predlozi za izmene i dopune nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade mogu se dostaviti do petka, 6. februara, u 12,00 sati:
– elektronskim putem na adresu kzm.apatin@yahoo.com
– lično na adresu Kancelarije za mlade opštine Apatin (Zgrada OU, Srpskih vladara 29, kancelarija br. 32) svakim radnim danom u periodu od 12,00 do 13,00 sati.
Proces javne rasprave ima za cilj da pospeši dijalog najšireg obima u lokalnoj sredini i da bude završna faza procesa izrade Lokalnog akcionog plana za mlade. Posle javne rasprave, Komisija za izradu LAP-a za mlade, u saradnji sa Kancelarijom za mlade, razmatraće pristigle komentare, dopune ili izmene i odlučuti da li će biti izmena u Akcionom planu ili je potrebno dodatno objasniti pojedina pitanja građanima. Potom će biti pripremljen konačan dokument o kojem će odlučivati Opštinsko veće opštine Apatin.
Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) treba da odredi ulogu društva prema mladima, moguću ulogu mladih prema društvu, kao i načine za uspostavljanje partnerskog odnosa. Implementacijom Lokalnog akcionog plana za mlade se dugoročno i planski rešavaju problemi mladih koji su specifični za lokalnu zajednicu i to kroz razne mere i usluge za mlade. Kroz umrežavanje i saradnju lokalnih institucija i organizacija, kvalitetnije se koriste resursi i pružaju usluge i aktivnosti za mlade, a na taj način finansijska sredstva su usmerena ka potrebama i prioritetima mladih na lokalu.
Opština Apatin je svoj Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade realizovala u okviru projekta “Izrada Lokalnih planova za mlade” koji su partnerski sproveli Ministarstvo omladine i sporta (MOS) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ. Procesom izrade LAP-a koordinisala je Komisija za izradu LAP-a, a u skladu sa GIZ metodologijom. Prvi LAP za mlade opštine Apatin usvojen je 2010. godine na period od pet godina.