IŠTVAN BAČKULIN IMENOVAN ZA NOVOG ZASTUPNIKA KAPITALA U “GRANIČARU”

DRUŠTVO VESTI

Agencija za privatizaciju imenovala je Ištvana Bačkulina, iz Horgoša, za novog zastupnika kapitala u PP “Graničar” u restrukturiranju iz Gakova.Dosadašnja zastupnica Vesna Kovač podnela je ostavku na poziciju na koju je imenovana krajem marta 2013. godine.