РИБОЛОВЦИ ПАЖЊА- ДО 1. МАРТА ЗАБРАЊЕН РИБОЛОВ НА МАЛОМ И ВЕЛИKОМ ЛИМАНУ, ВАРОШ ВИСУ, ПУРИНОЈ ЈАМИ И KУЛСKОМ ДУНАВЦУ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Према програму управљања рибарским подручјима за 2020. годину, а због смањене бројности популације готово свих врста риба, управљач вода “Војводинашуме” привремено је забранио риболов на местима где риба зимује, Мали Лиман, Велики Лиман, Варош Вис, Пурина јама и Kулски Дунавац.

Привремена забрана риболова траје до 1. марта а за свако кршење ове одредбе запрећена је и новчана казна од 15.000 до 50.000 динара за физичка лица, док је за предузетнике (привредне риболовце) она од 250.000 до 500.000 динара. Поред новчане казне, кршоцима ове забране прети и мера одузимања предмета који су употребљени или били намењени извршењу прекршаја или су настали његовим извршењем, а може се изрећи и заштитна мера забране риболова.

Под трајном забраном риболова су следећа рибља станишта :Цигански канал од координате Н45°38’41.75″ Е018°56’54.55″ до координате Н45°37’16.88″ Е018°56’24.52″ дужине 1.300 м. Бара Венеција на координати Н45°38’15.08″ Е018°56’57.34″ површине 2,85 ха и дужине 326 м од координате Н45°38’20.44″ Е18°56’58.14″ до координате Н45°38’8.29″ Е18°56’55.69″. Потез леве обале дунавца Мишвалд (Варош Вис) и одбрамбеног насипа у дужини од 3 км, од почетка Циганског канала на северу са Баром Венеција и осталим мањим разливима до споја Циганског канала са дунавцем Мишвалд на југу. Сам дунавац Мишвалд је део забране и то лева обала од координате Н45°38’45.18″ Е018°56’45.18″ до координате Н45°37’13.35″ Е018°54’49.87″ дужине од 3.600 м. Чустатово (Чустатов дунавац) – потез од координате Н45°44’07.26″ Е018°57’58.48″ до координате Н45°43’39.78″ Е018°57’13.78″ дужине 1.250 м. Бара Џинџа од координате Н45°44’14.44″ Е018°56’58.24″ до координате Н45°43’36.82″ Е018°55’14.23″ дужине 1.250 м и Риболов бара око координате Н45°43’48.36″ Е018°56’12.42″ површине 3,24 ха и дужине 500 м од координате Н45°43’48.80″ Е18°56’1.30″ до координате Н45°43’47.70″ Е18°56’25.13″. Мали и Велики Адлер – потез од координате Н45°33’49.99″ Е018°54’22.73″ до координате Н45°33’23.47″ Е018°54’55.77″ дужине 1.200 м. Петрешки дунавац од координате Н45°36’47.56″ Е018°56’02.78″ до координате Н45°35’59.19″ Е018°55’02.90″ дужине 2.000 м. Стакларска хагла – потез од координате Н45°32’32.30″ Е018°57’58.10″ до координате Н45°33’33.27″ Е019°00’25.15″ дужине 3.200 м. Тошина бара око координате Н45°34’41.63″ Е018°54’41.81″ површине 0,32 ха и дужине 110 м од координате Н45°34’43.44″ Е18°54’40.16″ до координате Н45°34’40.32″ Е18°54’42.63″. Сребренички дунавац од координате Н45°34’54.79″ Е018°53’54.73″ до координате Н45°32’40.27″ Е018°55’55.45″ дужине 6.100 м. Дангузовац бара од координате Н45°33’11.96″ Е018°57’47.99″ до координате Н45°33’12.22″ Е018°58’9.49″ површине 1,0 ха и дужине 400 м. Патајна бара од координате Н45°32’56.82″ Е018°57’42.67″ до координате Н45°32’51.59″ Е018°57’28.08″ површине 2,0 ха и дужине 1.000 м. Орлова бара од координате Н45°33’41.21″ Е018°55’28.82″ до координате Н45°33’24.13″ Е018°55’22.22″ површине 1,5 ха и дужине 700 м.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *