RIBARSKI DANI TRAJALI PO TRI DANA

APATIN DRUŠTVO RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI

Iz konteksta brojnih društvenih događaja, evidentiranih tokom druge polovine 19.  veka, posebno se izdvaja manifestacija zabavnog karaktera-Ribarski dan. Praktikovanje ove zabave bilo je u direktnoj vezi sa održavanjem Glavnih skupština ovdašnjeg Ribarskog udruženja. Prema pravilima ove alaske asocijacije, redovne Glavne skupštine morale su biti održane u prvom kvartalu svake godine (najčešće tokom januara) i na njima se, nakon trogodišnjeg mandata, biralo novo ili potvrđivalo staro rukovodstvo. U pojedinim situacijama, kada se nisu mogla usaglasiti suprotstavljena mišljenja, ove sednice su poprimale dramatičan tok i  završavale se fizičkim obračunima pojedinih učesnika (npr. u Pančevu su ribari na sastanke često donosili i vesla sa kojima su se, tokom oštrijih diskusija, zdušno tukli). Nakon oficijelnog dela Skupštine, organizovan je i zabavni deo, čije je vremensko trajanje variralo, od jednog do tri dana.

Prvi, hronološki najstariji podaci, koji se odnose na organizovanje ove manifestacije, zabeleženi su u arhivskim dokumentima, 27. januara 1880. godine. Naime, tog dana, apatinski ribari su organizovali i održali Ribarski dan u okviru gostionice Fuderer (predstavljala je sedište Ribarskog esnafa, a u kasnijem periodu i Ribarskog udruženja-danas restoran Šaran), a čiji su prostorni kapaciteti u potpunosti odgovarali potrebama velikog broja prisutnih gostiju. Zabava je trajala samo jedan dan, uz učešće 400 osoba(ribara, njihovih supruga i drugih gostiju).

Sledeći, registrovani Ribarski dan, održan je, tj. počeo je 24. januara 1884. godine, i za razliku od prethodnog, trajao je znatno duže-tri dana i tri noći. Ovakva situacija je u znatnoj meri zahtevala izuzetnu fizičku kondiciju prisutnih gostiju, ali pošto su ribari bili u pitanju, to nije predstavljalo naročit problem, jer je sama priroda njihove profesije zahtevala konstantan i izuzetno težak fizički angažman. Umesto gostionice Fuderer, uobičajene za sve ribarske aktivnosti ovakvog karaktera, u ovom konkretnom slučaju korišćene su prostorije hotela Lindmajer (posle je na toj lokaciji izgrađen hotel Šefer, koji posle Drugog svetskog rata, postaje, hotel Vojvodina), koje su tom prilikom prihvatile 500 gostiju. Svaki ribarski par (ribar i njegova supruga) morao je platiti kotizaciju u visini 3 forinte i 20 krajcara. Kako je ovo bila višednevna zabava i jelovnik je bio adekvatan situaciji, tako da je obuhvatao više različitih jela, od koji je jedan kulinarski specijalitet bio neizostavan-riblji paprikaš (bez obzira što je obavezno bio zastupljen i u svakodnevnom alaskom kulinarskom repertoaru, prilikom dugotrajnih boravaka na ribarskim stanicama). Prvog dana, na osnovu, za ovu priliku precizno definisanog jelovnika, prisutnim gostima servirano je jelo od guščetine (guske, kao vodene ptice bile su, takođe, tradicionalno na meniju svih dunavskih ribara), dok je čuveni apatinski riblji paprikaš bio rezervisan za drugi dan.

Uz bogat gastronomski repertoar, kao neizostavno sredstvo za podizanje, ionako dobrog, raspoloženja, konzumirane su i velike količine vina (ribari su bili poznati kao strasni ljubitelji ovog pića), tako da je tom prilikom popijeno preko 40 akova (1 akov = 54,4 litre). Kao što je bila praksa prilikom organizovanja i drugih ribarskih manifestacija svečarskog karaktera (majstorske i kalfenske „godišnjice“) i ovom prilikom su angažovane poznate muzičke kapele, čija je usluga plaćena 20 forinti. Ukupni troškovi zabave Ribarski dan, koja je igrala značajnu ulogu u životu ovdašnjih alasa, kao i u okviru celokupnog zanatlijskog staleža, iznosili su, u ovom slučaju, 1206 forinti.

Autor-Tomislav Šimunović