РИБАРСKИ ДАНИ ТРАЈАЛИ ПО ТРИ ДАНА

Из контекста бројних друштвених догађаја, евидентираних током друге половине 19. века, посебно се издваја манифестација забавног карактера-Рибарски дан. Практиковање ове забаве било је у директној вези са одржавањем Главних скупштина овдашњег Рибарског удружења. Према правилима ове аласке асоцијације, редовне Главне скупштине морале су бити одржане у првом кварталу сваке године (најчешће током јануара) и на […]

Pročitaj još

АПАТИНСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „АПАТЕKС”

Ово текстилно предузеће, настало од некадашње “Вунопредионе”, функционише, 1950. године, као део текстилне индустрије из Kуле, а као последица нерационалне пословне политике из њега је до маја 1952. године однесено преко 50% основних средстава. После заустављеног процеса ликвидације, наступа нова фаза у пословању и развитку овог значајног сегмента апатинске текстилне индустрије, које од 20. фебруара […]

Pročitaj još

РИБА ИЗ АПАТИНА НА ТРПЕЗАМА АУСТРИЈЕ, ШВАЈЦАРСKЕ, ФРАНЦУСKЕ, РУМУНИЈЕ И НЕМАЧKЕ

Рибарска централа у Апатину Додатни импулс за још интензивнији развитак апатинског рибарства, учињен је 1911. године, оснивањем Рибарске централе. Формирана је као приватна својина аустријског надвојводе Фридриха Хабзбуршког, у чијем  се поседу  налазио велики део Барање, као и плавне површине поред леве дунавске обале. Тада се на дунавској обали подиже неколико дрвених објеката за потребе […]

Pročitaj još

АПАТИНСKА ШУМА KУРЈАЧИЦА ДОБИЛА НАЗИВ ПО БРОЈНИМ ВУЧИЈИМ ЧОПОРИМА

Топоним Kурјачица се некад, искључиво, везивао за шумско пространство које се пружало источно од Апатина, лево од асфалтног пута Апатин-Пригревица.  У каснијем периоду, овај се назив проширио  на целокупно шумско подручје, са обе стране пута. На основу картографског архивског материјала апатинског подручја,  из периода 18. века, може се констатовати да ова шума представља остатак некадашњег […]

Pročitaj još

РАДИОНИЦА ХОРН – НАЈСТАРИЈА У УГАРСKОЈ И ЈУГОСЛАВИЈИ

Традиција занатске продукције музичких инструмената у Апатину је веомадуга и богата, а њендруги (поред израдеоргуља), значајан сегмент, представља производња дувачких инструмената. Прву радионицу овога типа формирао је, 1836.године, Франц Хорн, који је након изученог токарског заната, у Немачкој стекао потребну стручну квалификацију за иницијалну производњу дувачких инструмената у Апатину. Од те почетне фазе овај занатски […]

Pročitaj još

АПАТИНСКА ОБУЋАРСКА ИНДУСТРИЈА

’’Истра’’ Друштвено предузеће са п.о. АпатинТрадиција обућарког предузећа ’’Истра’’ се континуирано протеже до 1940.године, када је формирана ова привредна организација, под тадашњим називом ’’Етерна’’. У периоду непосредно после Другог светског рата, предузеће је иницирало програм производње богатог асортимана женске обуће (са акцентом на производњи женских папуча), на чијој реализацији је било ангажовано око 200 радника. […]

Pročitaj još

АПАТИНСKЕ ВОДЕНИЦЕ И ВОДЕНИЧАРИ

Изузетно повољна позиција града Апатина, створила је основне предуслове, нужне  за рани настанак и брз развитак воденичарске делатности. То се на првом месту односи на непосредну близину реке Дунав, као и на огромну производњу неопходних сировина (житарице) у ближем и ширем залеђу града. Снажна дунавска матица, са неисцрпним и бесплатним енергетским потенцијалом, представљала је један […]

Pročitaj još

АПАТИНСKИ ПРИВРЕДНИK СИГИСМУНД ЖИГА ШЕФЕР

Kао припаднике јеврејског народа, вечито, бројним предрасудама прогоњеног, Апатин није раширених руку дочекао чланове породице Шефер. Међутим, и поред атмосфере нетрпељивости, која није обећавала перспективу за Шеферове, један од њих, Сигисмунд Жига Шефер видео је идеалну шансу која би омогућила дуготрајну и сигурну езгистенцију у новој средини. Наиме, у том периоду, почетком 20. века, у […]

Pročitaj još

НОВО ЈЕВРЕЈСKО ГРОБЉЕ У АПАТИНУ

Парцела Новог јеврејског гробља је правоугаоне основе и комплетно је уоквирена неомалтерисаним зидом од опеке, са зиданим стубовима на одређеном растојању и степенастом профилацијом на њиховом врху. На десном углу парцеле, подигнута је неомалтерисана гробљанска капела, правоугаоне форме и дужом страном оријентисаном на уличну регулациону линију (улица Радничка). Дрвена кровна конструкција, покривена је „бибер“ црепом […]

Pročitaj još

АПАТИНСKИ АЛАСИ

На прве материјалне доказе који говоре у прилог заступљености риболовачке компоненте у економици становништва овог подручја, наилазимо већ у неолиту, у којем се, услед развоја агросточарарске економике, риболовачка делатност своди на секундарну грану. Међутим, у појединим подручјима у зависности од локалних хидрографских услова, риболовачка компонента игра и даље значајну улогу у економици ове културне-историјске формације. […]

Pročitaj još