ГВОЗДЕНО ДОБА НА АПАТИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Откриће и употреба гвожђа представља један од најепохалнијих догађаја који су начинили изузетан напредак у људској цивилизацији. Гвоздено доба се дели настарије (халштат, 900-300 год. пре н.е.) и млађе (латен, од 300. год. до почетканове ере). Почетком старијег гвозденог доба долази до великих етничких померања, као што је продор трако-кимерских племена чији се утицај уочава […]

Pročitaj još

ЈОЗЕФ KЛАЈНЕР-АПАТИНСKИ ХИПЕРРЕАЛИСТИЧНИ УМЕТНИK

Kада је 1921. године преминуо Јохан Раушенбергер, познати апатински просветни радник (дугогодишњи професор и директор Грађанске и Занатске школе), иницијатор и реализатор многих значајних друштвених догађаја у граду (између осталог најзаслужнији за организацију, 1874. године, Прве занатске изложбе у Апатину која је уједно била и прва занатска манифестација овакве врсте у тадашњој Мађарској), ученици су […]

Pročitaj još

ЦРKВА СРЦА ИСУСОВОГ

Kао последица значајног демографског пораста, просторни капацитет постојеће апатинске цркве Узнесења Маријиног постаје недовољан, тако да се наметнула идеја о изградњи још једног верског објекта који би могао да прими један део верника. Нови сакрални објекат изграђен је на локацији код тзв. Доњег гробља, у псеудороманичком стилу, у периоду 1931-1933. година. Црква је посвећена Срцу […]

Pročitaj još

АПАТИНСKО ПОДРУЧЈЕ У БРОНЗАНОМ ДОБУ

Бронзано доба представља у историји, уметности и друштвено-економским односима Аатина изузетно значајну етапу. Можемо га сместити у хронолошки оквир, који са мањим или већим одступањима обухвата перииод од 2000. г. пре. н. е. па све до 1000. г. пре.н.е. У овој епохи долази до усавршавања металургије бронзе (легура бакра и калаја), што резултира савршенијим и […]

Pročitaj još

АПАТИНСKА ПИВАРА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕKА

Током 1916. године, неколико капиталних догађаја су у великој мери детерминисали даљи привредни прогрес овог предузећа. Наиме, те године је преминуо највећи сувласник Јозеф Аман, који је у оквиру сувласничке групе имао доминантни утицај. Својим визионарским духом и инвентивним пословним потезима усмеравао је пословну политику предузећа што је резултирало континуираним прогресом. Ова околност је наметала […]

Pročitaj još

ПРВА ЗАНАТСКА ИЗЛОЖБА У АПАТИНУ

С обзиром на привредну улогу и изузетан значај апатинског занатства, у оквиру занатског удружења је предузиман читав низ активности и мера у циљу популаризације, унапређења и развоја занатске делатности у граду. Са овим основним мотивом, организована је Прва занатска изложба у Апатину. Ова величанствена и изузетна привредна манифестација, најефектнија промоција апатинске занатске делатности (прва овакве […]

Pročitaj još

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА УСПЕЊА МАРИЈИНОГ

Након катастрофалне поплаве (1795.), која је у потпуности девастирала велики део грађевинског фонда Апатина, почиње, крајем 18. и почетком 19. века, динамичан период формирања новог, урбаног дела Апатина. Поред низа јавних грађевинских здања (школа, општинска кућа, месница, гостионица, итд.), једну од кључних урбанистичких тачака, новоформираног градског језгра, представља објекат сакралног карактера, римокатоличка црква Успења Маријиног. […]

Pročitaj još

JAVNO BATINANJE I ŠIBANJE KAO KAZNA ZA KRAĐU I PUŠENJE

Fizičko kažnjavanje u Apatinu od polovine 18. i početkom 19. veka Posle izgradnje apatinske opštinske kuće (1748.) ispred nje su bile trajno postavljene sprave, specijalno konstruisane za efikasno izvršavanje fizičkih kazni-dereš (klupa za šibanje) i kaloda (stub srama). Kažnjavanje je vršeno javno i uz obavezno prisustvo mnogobrojnih znatiželjnih posmatrača. U skladu sa težinom prekršaja bila […]

Pročitaj još

ZEMLJANA PEĆ U APATINSKOM ROMSKOM NASELJU

Jedan detalj-romska zemljana peć, preživljava sve urbanističke, ekonomske i kulturološke transformacije apatinskog Romskog naselja i njegovih stanovnika, i nastavlja  svoju egzistenciju kao nezamenjiv i neuništiv segment ovdašnje romske tradicije. Izrađuje se u okviru okućnica kvalitenijih stambenih objekata (opremljenih modernim nameštajem, tehničkim pomagalima, električnim uređajima, itd.), čijim ukućanima ovakva peć nije potrebna i predstavlja svojevrsni anahronizam; […]

Pročitaj još

ZA PUŠENJE NA ULICI I KRŠENJE DRUGIH VATROGASNIH PROPISA, NOVČANA KAZNA I BATINANJE- APATINSKO VATROGASTVO U 18.VEKU

Nizak nivo organizovanosti i obučenosti građana Apatina za brze i efikasne vatrogasne intervencije, nedovoljna protivpožarna preventiva, nedostatak savremenih vatrogasnih rekvizita, kao i pokrivanje građevinskih objekata materijalima izuzetno osetljivim na termičke uticaje (trska, slama i šindra), stvorili su preduslove da i najbezazleniji požar, pod određenim meteorološkim uslovima (npr. jak vetar) dobije dimenzije katastrofe. U cilju unapređenja […]

Pročitaj još