РАЗОТКРИВАЊЕ АПАТИНА – КУЧКА КОД АПАТИНА

APATIN RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI

Општим топонимом Кучка означава се велики локалитет (налази се северно од Апатина), који је подељен на неколико мањих просторних сегмената: Змајевачка Кучка, Купусинска Кучка, Апатинска Кучка, Јеврејска Кучка и Жидек Кучка. Змајевачка, Купусинска и Апатинска Кучка назване су по насељима у њиховој близини, док је Жидек Кучка добила назив по познатој и богатој апатинској породици Жидек, која је имала своја имања на том подручју и дала значајне појединце (посланици у Мађарском парламенту). Порекло топонима Јеврејска Кучка остало је за сада необјашњено, али се топоними са називом овог народа срећу и на другим подручјима у близини Апатина (нпр. Јеврејски Дунавац, или како је чешће забележено на географским картама овог подручја, као и у свакодневној комуникацији, нарочито апатинских рибара и спортских риболоваца – Чифутски Дунавац).

Порекло овог веома старог топонима, српске провенијенције, дуго се везивало за женку пса-кучку, али није постојао конкретан доказ да је тако важан и велик локалитет имао корен у називу ове животиње. На основу претпоставке, локалитет Кучка, који представља комплекс земљишта у оквиру једног великог меандра Дунава, добио је назив по чињеници што се налазило у куту, тј. у углу овог меандра, а који су некадашњи становници називали – земља у куту или кутска земља (прокопавањем новог корита Дунава и великим хидротехничким захватима, меандар је одвојен од главног речног тока). Каснијим картирањем од стране стручњака, који су посећивали ово подручје ради израде нових и прецизнијих мапа, а чији матерњи језик није био српски, ТС се временом трансформисало у Ч, па је добијен нови назив Кучка, који је због свог поклапања са препознатљивим називом био брзо усвојен. Ситуацију где се земљиште у оквиру меандара и данас назива Кут имамо на реци Сави, што потврђује претпоставку о пореклу назива овог локалитета. Такође, топоним Буџак, назив за локалитет који се налази у оквиру саме Кучке, представља још један доказ за ову претпоставку. Наиме Буџак, топоним турског порекла, има исто значење као и Кут, и означава земљиште или предео које је забачено или се налази завучено у неки угао.

Аутор: Томислав Шимуновић Фото: Google Maps

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.