НОВИ ПРАВИЛНИK ЗА БОЉЕ ФУНKЦИОНИСАЊЕ СПОРТСKИХ KЛУБОВА

APATIN SOMBOR SRBIJA VESTI

Скупштина општине Апатин, на данас одржаној 9. седници усвојила правилник о првим изменама и допунама правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин. Одборницима се обратио Радомир Радујко, генерални секретар Спортског савеза Општине Апатин који је рекао да се доношењем новог правилника желе отклонити досадашњи недостаци у погледу финансирања спортских удружења на територији општине Апатин.

-Досадашњим начином финансирања спортских удружења на територији општине Апатин уочени су бројни недостаци и мањкавости. Ради јаснијег финансирања годишњег програма као и начина утрошка средстава и достављања правдања средстава за спортска удружења, a која се налазе у систему спортова и то: олимпијске и неолимпијске гране спорта, Спортски савез општине Апатин је сачинио предлог са изменама и допунама Правилника о категоризацији спорских организација у општини Апатин, изјавио је Радујко.

Новим правилником клубови и удружења добијена средства из буџета општина Апатин намењена за редован програм финансирања по основу категоризације, могу да утроше на трошкове котизације, чланарине и регистрације спортиста и клуба према ценовнику гранског савеза чији је члан. Трошкове накнаде за судије и друга службена лица на такмичењима која се одржавају на домаћем терену, трошкове превоза на првенствена и куп такмичења, трошкове такмичења пионирске, кадетске и омладинске екипе у целости, ако се такмиче у оквиру гранског савеза, трошкове набавке једног комплета спортске опреме и реквизита за сениорску екипу, те трошкове за накнаду за рад једног тренера сениорске екипе.

Локална самоуправа ће још покривати трошкове преноћишта и исхране на такмичењима која се одржавају ван општине Апатин, фиксне трошкове (струја, вода, књиговодствене услуге, гориво код закупа возила и уговора о коришћењу сопственог возила у службене сврхе).
Сваки од наведених трошкова осим фиксних мора бити документован и оверен од стране гранског савеза коме клуб припада, а фиксни трошкови од стране добављача и законског заступника клуба.

Према овом правилнику Носилац програма не може добијати средства из јавних прихода за реализацију својих програма две године уколико се утврди да је ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.