NASTAVAK TRETMANA SUZBIJANJA LARVI KOMARACA

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

U period od 27. do 31. maja 2017. godine izvršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Apatin.

Tretman će se vršiti iz aviona sa preparatom Vectobac WG i to na sledećim lokacijama: Priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima ( Vikend naselje, Vagoni, Dunavac, Brodogradilište, Budžakom Motel, Harčaš, Vlajkovac), Dunav sa specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“, kanali iz sistema DTD Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare. Ukupne površine 500ha.