НОВИ МОРАТОРИЈУМ НБС-ГРЕЈС ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ НА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И ЛИЗИНГА

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Народна банка Србије донела је нове мере за олакшану отплату кредита дужницима погођеним пандемијом корона вируса.
Банке и даваоци лизинга имају обавезу да одобре олакшицу у отплати обавеза на захтев дужника, било да је физичко лице, пољопривредник, предузетник или привредно друштво, ако због кризе изазване пандемијом не може да измирује своје обавезе или има тешкоће.

Потребу за олакшицама, како у НБС кажу, имају посебно незапослена лица, дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада у Србији, као и дужници са просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији нето месечни приход је мањи за 10 одсто или више у односу на приход пре 15. марта 2020. годин. Степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама изнад је 40 одсто тих прихода.

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва оцењено је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15 одсто у односу на лане или је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије KОВИД19.

Остављена је могућност банкама и даваоцима лизинга да на образложен захтев дужника, одобре олакшице дужнику.

Олакшице које су предвиђене одлукама односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс периода од 6 месеци и одговарајућег продужења рока отплате тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс периода, банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током трајања грејс периода или након његовог истека.

-Други кредитни производи кредитна картица и дозвољено прекорачење рачуна, могу бити обухваћени олакшицама у складу са овом одлуком, на начин да се одобри кредит за рефинансирање обавеза по основу тих производа уз грејс период од шест месеци, и уговорену месечну отплату при чему се период отплате продужава на начин да месечне обавезе не буду веће у односу на месечне обавезе које би дужник иначе плаћао по том производу – објашњавају у НБС.

У складу са одлукама, банке и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22.12.2020. године на својој интернет презентацији и у својим пословницама објавити обавештење којим се дужници информишу о могућностима подношења захтева за добијање олакшица, као и о условима који у том смислу треба дужник да испуњава.

Сви дужници који испуњавају прописане услове могу поднети банци/даваоцу финансијског лизинга захтев за добијање олакшица електронским путем или поштом, као и у пословним просторијама до 30. априла 2021. године, с тим да дужницма саветујемо да због тренутне епидемиолошке ситуације предност дају електронском начину комуникације.

Банка, односно давалац финансијског лизинга дужни су да о захтеву дужника одлуче и о тој одлуци обавесте дужника у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Донете одлуке ступају на снагу сутра 15.12.2020. године, те су дужници већ од наредног дана у могућности да без обзира на обавештење банака/даваоца финансијског лизинга поднесу захтев за добијање наведених олакшица.

Народна банка Србије ће, као и до сада, с дужном пажњом пратити утицај измењених околности на све релевантне тржишне учеснике и одговорно предузимати кораке из своје надлежности усмерене на очување стабилности финансијског система, што је предуслов за очување и унапређење привредног раста у целини.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.