НОВИ МОРАТОРИЈУМ НБС-ГРЕЈС ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ НА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И ЛИЗИНГА

Народна банка Србије донела је нове мере за олакшану отплату кредита дужницима погођеним пандемијом корона вируса. Банке и даваоци лизинга имају обавезу да одобре олакшицу у отплати обавеза на захтев дужника, било да је физичко лице, пољопривредник, предузетник или привредно друштво, ако због кризе изазване пандемијом не може да измирује своје обавезе или има тешкоће. […]

Pročitaj još

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УВЕЛА МОРАТОРИЈУМ НА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

Током трајања ванредног стања, банка као ни давалац лизинга неће обрачунавати затезну камату на доспела, а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења. Они који желе да наставе са отплатом, имаће ту могућност. Имајући у виду неопходност очувања достигнутог нивоа и даљег јачања стабилности финансијског система у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у […]

Pročitaj još