НОВИ МОРАТОРИЈУМ НБС-ГРЕЈС ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ НА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И ЛИЗИНГА

Народна банка Србије донела је нове мере за олакшану отплату кредита дужницима погођеним пандемијом корона вируса. Банке и даваоци лизинга имају обавезу да одобре олакшицу у отплати обавеза на захтев дужника, било да је физичко лице, пољопривредник, предузетник или привредно друштво, ако због кризе изазване пандемијом не може да измирује своје обавезе или има тешкоће. […]

Pročitaj još

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УВЕЛА МОРАТОРИЈУМ НА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

Током трајања ванредног стања, банка као ни давалац лизинга неће обрачунавати затезну камату на доспела, а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења. Они који желе да наставе са отплатом, имаће ту могућност. Имајући у виду неопходност очувања достигнутог нивоа и даљег јачања стабилности финансијског система у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у […]

Pročitaj još

KANCELARIJA ZA MLADE APATIN ORGANIZUJE TRIBINU NARODNE BANKE SRBIJE

Kancelarija za mlade iz Apatina organizovaće 20. marta 2017. godine sa početkom od 17 sati tribinu Narodne banke Srbije na kojoj će biti reči o edukaciji o finansijskim uslugama iz oblasti bankarstva, osiguranja, finansijskog lizinga i dobrovoljnih penzijskih fondova, t.j. o uslugama koje pružaju finansijske institucije čiji je supervizor Narodna banka Srbije. Cilj ove edukacije […]

Pročitaj još