БЕСПОВРАТНИХ 1.55 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ЗА ПРИВРЕДУ- ДО ПЕТ МИЛИОНА ПО ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

Министарство привреде расписало је данас јавни позив малим, средњим и микро предузећима и предузетницима, као и задругама, за доделу бесповратне помоћи.

Помоћ ће бити додељена кроз кроз Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме, за који је опредељено бесповратно 1,55 милијарди динара.

Програм представља комбинацију повољних кредита и бесповратних средстава државе у износу до пет милиона динара по привредном субјекту. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31. децембра ове године.

Министарство привреде суфинансира набавку нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова у износу до 25 одсто нето вредности опреме, док се 70 одсто нето вредности опреме која се набавља финансира из кредита банака и лизинг компанија, партнера на програму, а пет одсто је учешће самог привредног субјекта.

Средства се могу користити за набавку нове производне опреме или машина, транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта, нових делова и специјализованих алата за машине.

Такође, за набавку машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње, грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова, а износ одобрене бесповратне помоћи до 25 одсто од вредности опреме не може бити већи од пет милиона динара.

Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања : један запослен до милион динара, двоје до петоро запослених до 2,5 милиона, шест и више више запослених до пет милиона динара.

Привредни субјекти заинтересовани за учешће у програму, захтев за бесповратну помоћ подносе заједно са кредитним захтевом у једној од банака или лизинг куће која је партнер на програму.

Банке и лизинг компаније, партнери министарства, у реализацији програма су: Халкбанка, Поштанска штедионица, Прокредит банка, Kреди агрикол банка Србија, Ерсте банка, Еуробанка, Интеса лизинг и Уникредит лизинг.

Они су за учеснике овог програма понудиле посебне, повољније, услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опреми која се набавља.

Програм се реализује у циљу подршке инвестицијама и подстицају бржем привредном развоју.

Министарство привреде је за потребе ефикасне и транспарентне реализације наведеног програма развило софтверски систем који подржава све процесе који укључују, између осталог и пријем и обраду захтева за доделу бесповратних средстава потенцијалних корисника у електронском облику.

Такође, софтверска апликација ИС министарства опремљена је алатима који омогућују аутоматско преузимање података од других државних органа (АПР, Пореска управа, ЦРОСО) чиме се скраћује време потребно за доделу бесповратних средстава, а на минимум се своди људска грешка приликом попуњавања захтева за доделу бесповратних средстава.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.