ŽIVORAD SMILJANIĆ I DALJE NA ČELU APATINSKOG SPS-a

APATIN POLITIKA VESTI
Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije – Apatin organizovao je Devetu opštinsku izbornu konferenciju. Dr Živorad Smiljanić, predsednik OO SPS – Apatin, otvorio je konferenciju i pozdravio brojne prisutne u Velikoj sali Doma kulture.
Među njima su, pored delegata, članova i simpatizera iz svih naseljenih mesta opštine, predstavnika pojedinih opštinskih i gradskih organizacija SPS, prisustvovali Milutin Mrkonjić, potpredsednik Glavnog odbora SPS, Radoslav Striković, potpredsednik Pokrajinskog odbora SPS i predsednik bačke opštine Mali Iđoš, najmlađi predsednik opštine u Srbiji, koji su se tokom konferencije obratili skupu i pohvalili kompletan rad OO SPS – Apatin i rezultate postignute za vreme vođenja opštine od strane socijalista.
izbori u sps apatinDr Živorad Smiljanić, predsednik apatinske opštine i predsednik OO SPS – Apatin, koji je na tu funkciju biran šest puta, a isto toliko i za člana Glavnog odbora i Izvršnog odbora Glavnog odbora, kao i za člana Pokrajinskog odbora SPS, podneo je detaljan izveštaj o radu u proteklom periodu i program rada za naredni period. On je istakao značaj dobre organizovanosti partije, a posebno značajne rezultate u interesu građana opštine postignute za proteklih deset godina. Dr Smiljanić je govorio o aktuelnim investicijama i o brojnim pregovorima sa potencijalnim investitorima, a potom je prikazan film pod nazivom „Decenija Apatina 2004. do 2014. godine“.
Za predsednika OO SPS – Apatin, jednoglasnom odlukom, reizabran je dr Živorad Smiljanić, a za sekretara Izvršnog odbora Miodrag Bakić. Za potpredsednike OO SPS izabrani su: Željko Dekan, Željko Vučetić, Milan Lavrnić, Rade Medić, Biljana Radaković Fridl, Miloš Đerić, Zorica Balać, dr Dragan Rastović i Željko Obradović. U izbornom delu konferencije izabrano je i dvadeset i tri člana Izvršnog odbora, šezdeset i osam članova Opštinskog odbora SPS – Apatin, imenovani su članovi Statutarne i Nadzorne komisije, a potom delegati za Pokrajinsku izbornu konferenciju SPS 30. novembra u Novom Sadu i Kongres SPS koji će se održati 14. decembra u Beogradu.
Za članove PO SPS predloženi su dr Živorad Smiljanić i Tijana Tomašević, a za članove Glavnog odbora dr Živorad Smiljanić, koji je ujedno predložen i za člana Predsedništva i Izvršnog odbora Glavnog odbora, i Miloš Đerić. Za predsednika PO SPS predložen je Dušan Bajatović, a za predsednika Glavnog odbora SPS Ivica Dačić. Na konferenciji su usvojeni i predlozi za potpredsednike PO i GO SPS. Pre 9. OIK održani su sastanci sa članovima mesnih odbora svih dvadeset i devet mesnih organizacija SPS na području opštine, kao i sastanci Izvršnog i Opštinskog odbora SPS, na kojima su predloženi kandidati.
U Banji „Junaković“, nakon radnog dela Devete opštinske izborne konferencije SPS – Apatin, upriličen je svečani ručak.