UZ IZVRŠITELJE LAKŠE DO ALIMENTACIJE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Kako pišu neki mediji u Srbiji je 50.000 dece pogođeno neredovnim plaćanjem alimentacije od strane roditelja sa kojim ne živi. Odskora je u naš pravni sistem uvedena institucija izvršitelja i majke sada mogu sa presudom kojom je utvrđen iznos alimentacije da angažuju sudske izvršitelje koji će pronaći najefikasniji način za izmirivanje obaveza. To može da bude administrativna zabrana na plati ili penziji, ili prodaja pokretne ili nepokretne imovine.

Procedura za naplatu:

1)    Potrebno je da majka najpre dobije pravosnažnu presudu sa utvrđenim iznosom alimentacije.

2)    Na osnovu te presude majka podnosi predlog za izvršenje sudu, u kojem bi trebalo da izabere da li će izvršenje sprovoditi sud ili izvršitelj.

3)    Izvršitelj je u obavezi da identifikuje imovinu izvršnog dužnika (muža) i da sprovede izvršenje.

4)    Izvršitelj može da zapleni deo zarade ili penzije muža, ali i da popiše, proceni i proda njegove pokretne ili nepokretne stvari. Zakon je predvideo da su od zaplene izuzeti šporet, krevet i stvari koje su nužno neophodne za život dužnika.

Otkako je institucija izvršitelja uvedena u naš pravni sistem, sve više poverilaca se odlučuje da angažuje izvršitelje radi naplate ovakvih vrsta potraživanja, kao što su alimentacije ili zaostale zarade. Realizacija naplate zavisi prvenstveno od imovinskih prilika dužnika.

Kako kažu nadležni nedavanje izdržavanja za dete, u našem zakonodavstvu je predviđeno kao krivično delo i spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Najčešće u praksi ovo krivično delo čini onaj roditelj koji je presudom o razvodu braka obavezan da daje izdržavanje za svoju maloletnu decu ili punoletnu decu koja se nalaze na redovnom školovanju, a najkasnije dok dete ne navrši 26. godinu života, a on svoju obavezu uopšte ne ispunjava ili je ispunjava, ali samo delimično i sa priličnim zakašnjenjem. Za ovo krivicno delo potreban je umišljaj, odnosno svest i volja učinioca da ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, kao i svest o zabranjenosti dela.