OMOGUĆENA REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA ZA KOJE NE POSTOJI DOKAZ O VLASNIŠTVU

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo Pravilnik o dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji ima za cilj rešavanje problema  registracije traktora, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi. Pravilnikom je predviđeno rešenje problema velikog broja poljoprivrednika koji poseduju  stare traktore, priključna vozila za traktore, motokultivatore i radne mašine za koje je izgubljena dokumentacija o poreklu i vlasništvu.

Dopunom Pravilnika omogućeno je da se na zahtev imaoca traktora, priključnih vozila za traktore, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi koji su stariji od pet godina izvrši registracija vozila iako zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozila imaoci tih vozila nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila.

Saglasno dopunjenoj odredbi člana 6 stav 2 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, uz zahtev za registraciju vozila, poljoprivrednici prilažu :

1) Dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom.

2) Izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću i potvrđenu potpisima dva svedoka overenim od strane nadležnog organa, na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev za upis vozila u jedinstveni registar utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina.

3) Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana.

4) Polisu obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima.

5) Dokaz o uplati propisanih troškova za upis vozila u jedinstveni registar i izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice.

6) Dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 30. decembar 2015. godine