U PONEDELJAK TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Treća sednica Skupštine opštine Apatin zakazana je za ponedeljak 25. jul 2016. godine sa početkom od 9 sati u velikoj sali SO Apatin. Za dnevni red predviđeno je 40 tačaka, a odbrnici će odlučivati o razrešenjima i imenovanjima članova u Upravnim i Nadzornim odborima javnih preduzeća u Apatinu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sednice Skupštine opštine Apatin

2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije Apatin

3. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Doma zdravlja Apatin

4. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika Skupštine i zastupnika člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu

5. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

6. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević „Apatin“

7. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Centar za socijalni rad Apatin

8. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin

9. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja „Apatin“Apatin

10. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“Apatin

11. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“Apatin

12. Predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JP za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“Apatin

13. Predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Naš Dom“Apatin

14. Predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin “Apatin

15. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

16. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica

17. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

18. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“ Apatin

19. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin

20. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin

21.Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Tehničke škole sa Domom učenika Apatin

22. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Doma zdravlja Apatin

23. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika Skupštine i zastupnika člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu

24. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

25. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević „Apatin“

26. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Centar za socijalni rad Apatin

27. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin

28. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja „Apatin“Apatin

29. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“Apatin

30. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“Apatin

31. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“Apatin

32. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Naš Dom“Apatin

33. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora
JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin “Apatin

34. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

35. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica

36. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

37. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“ Apatin

38. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin

39. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin

40. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole sa Domom učenika Apatin