U PETAK 18. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

18. sednica Skupštine opštine Apatin zakazana je za petak, 8. decembra, sa početkom u 9 sati, u velikoj sali Skupštine opštine Apatin. Za sednicu je predviđen dnevni red od 18. tačaka među kojima su rešenja o prestanku funkcije Predsednika Skupštine opštine Apatina i prestanak funkcije Zamenika predsednika Škupštine opštine Apatin.

Direkta prenos sednice možete slušati u programu radio Dunava.

DNEVNI RED

1. Predlog Rešenja o prestanku funkcije Predsednika Skupštine opštine Apatin

2. Predlog Rešenja o prestanku funkcije Zamenika Predsednika Skupštine opštine Apatin

3. Predlog Rešenja o izboru Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja za izbor Predsednika Skupštine opštine Apatin i Zamenika Predsednika Skupštine opštine Apatin

4. Predlog Rešenja o izboru Predsednika Skupštine opštine Apatin

5. Predlog Rešenja o izboru Zamenika Predsednika Skupštine opštine Apatin

6. Razmatranje Izveštaja Mandatno-imunitetske komisije o utvrđivanju razloga prestanka mandata odbornika Zorana Ignaca
Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Željka Dekana

7. Predlog Odluke o bližim uslovima i kriterijumima za obustavu pružanja komunalnih usluga

8. Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Apatin

9. Predlog Rešenja o prenosu javne svojine sa Opštine Apatin na Srpsku pravoslavnu crkvu ,Eparhija Bačka, Crkvena opština Apatin, a radi izgradnje crkve

10. Predlog Rešenja o otuđenju suvlasničkog udela u nepokretnosti od 6/18 dela u svojini opštine Apatin na Barjaktarević Violetu

11. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar-septembar 2017. godine
Predlog Zaključka

12. Predlog Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2017/2018 godinu

13. Razmatranje Operativnog plana zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2017/2018 godinu
-Predlog Zaključka

14. Predlog Odluke o izmeni Odluke o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin

15. Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin za 2018. godinu
-Predlog Zaključka

16. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora PU „Pčelica“ Apatin

17. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora PU „Pčelica“ Apatin

18. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Apatin u nazivu prodavnice auto-delova „Auto Apatin“