U ČETVRTAK U KUPUSINI DRUGA RADIONICA LAG-A

APATIN VESTI

Druga po redu radionica lokalne akcione grupe “Dunavski Biser”, a u sklopu projekta “Zajedno, dijalogom do razvoja” održaće se u Kupusini u prostorijama Mesne zajednice Kupusina u četvrtak 7. decembra sa početkom u 16 sati.

Radionica ima za cilj povezivanje civilnog, privatnog i javnog sektora kroz uspostavljanje partnerstva, sa fokusom na poljoprivredu i IPARD.

Izvor: Info služba SO Apatin

Projekat „Zajedno, dijalogom do razvoja“

 

Radionica – povezivanje civilnog, privatnog i javnog sektora kroz uspostavljanje partnerstva – sa fokusom na poljoprivredu i IPARD

 

  1. 07. decembar – četvrtak godine, u 16,00 časova

Mesna zajednica Kupusina

K U P U S I N A

 

Agenda

Vreme Sadržaj
 16.00 – 16.10 Uvodno obraćanje:Renata Kuruc,  Koordinator Lokalne akcione grupe „Dunavski biser“ Apatin.
16.1017.10 Dragana Latković – predavanja iz oblasti poljoprivrede na neku od odabranih aktuelnih tema iz ratarstvaDepartman za ratarstvo i povrtarstvo  – Poljoprivredni fakultet  Novi Sad
17.10 17.30 Pitanja i odgovori
  

 

 

 

17.30. – 18.00

Implementacija LEADERna lokalnom nivouLEADER kao model razvoja ruralnih zajednica

  • Javno privatno partnerstvoLAG
  • Stvaranje LAG – а – partnerstva
  • Izgradnja kapaciteta i okupljanje lokalnih aktera
  • Organi LАG-а i ključna dokumenta LАG-а
 
  • Lokalna strategija ruralnog razvoja
  • Priprema lokalne strategije ruralnog razvoja
  • Analiza teritorije
  • Obavezni elementi strategije
  • Implementacija Lokalne strategije ruralnog razvoja – realizacija odabranih projekata u skladu sa Strategijom
18.00 18.30 Primer  dobre prakse rada civilnog sektora na području Nikola Dobrijević – Centar za kulturu i obrazovanje Sonta – iskustva, problemi i izazovi u radu civilnog sektora
18.3018.45 IPARD Srbija – Srđan Grbić i Renata Kuruc – LAG „Dunavski biser“ Apatin
18.45 – 19.15 Animacija i mobilizacija ruralnog  stanovništvaDiskusija