U APATINU U TOKU ADAPTACIJA PRIHVATILIŠTA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Poslednjih godina u srpskim porodicama nasilje nad ženama i decom je veoma učestalo, osim što je učestalo često završava smrtnim ishodom. Ono što je dobro, jeste borba celokupnog društva, a prvenstveno žena, da edukuju i sebe i druge. Ono što može da bude neka vrsta ohrabrenja žrtvama nasilja sa područja naše opštine svakako jeste i informacija da je u toku izgradnja savetovališta i prihvatilišta za žene i decu koja su izložena nasilju u porodici.

Žene sa područja naše opštine mogu da se prvenstveno obrate nadležnima u Centru za socijalni rad gde će ih uputiti kako da reaguju ukoliko se nad njima vrši nasilje. Kako je za naš radio i sajt rekao direktor ove ustanove Vladimir Vukosav, u toku je adaptacija prostora koji bi trebalo da posluži kao privremeni smeštaj odnosno prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i savetovalište.

-U toku je adaptacija prostora koji će po završetku služiti kao savetovalište za žrtve nasilja i privremeni smeštaj, gde će žene i deca moći da budu smeštene recimo, ako se nasilje dogodi tokom vikenda i žena nema gde da se skloni. Novčani iznos koji je Centar za socijalni rad dobio od države za ovaj projekat nije dovoljan da se završi adaptacija prostora, nedostaje oko 2 miliona dinara da bi isti priveli kraju, rekao je Vukosav.

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć.   Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena bez obzira na godine, obrazovanje, socijalni status.

Skupština Srbija usvojila je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici krajem prošle godine. Tim Zakonom se uvode hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Zakonom, za koji je glasalo 147 poslanika, predviđeno je da udaljavanje može da traje 48 sati i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga, na predlog javnog tužioca, sud može da odredi da se hitna mera produži još 30 dana.