STARE LIČNE KARTE VAŽE DO 31. DECEMBRA

APATIN HRONIKA SRBIJA VESTI

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Somboru podseća građane da će lične karte na starom obrascu važiti do 31. decembra 2016. godine i poziva da blagovremeno podnose zahteve za zamenu ličnih karata da se ne bi stvarale nepotrebne gužve i da građani ne bi došli u situaciju da zbog neposedovanja važećeg dokumenta ne mogu da ostvaruju svoja prava.

Zakonom o ličnoj karti je propisano da lične karte na starom obrascu, uključujući i trajne lične karte, važe do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31. decembra ove godine

Lične karte se izrađuju sa rokom važenja od deset godina. Ličnu kartu obavezni su da imaju svi građani sa napunjenih 16 godina.

Državljani Republike Srbije stariji od 65 godina mogu zahtevati izdavanje lične karte bez ograničenog roka važenja na obrascu koji ne sadrži čip.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti:
– staru ličnu kartu i
– dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac lične karte i troškove izrade lične karte (928,80 dinara na račun NBS i 226,00 dinara na račun MUP-a R Srbije).

Novim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, građani su oslobođeni obaveze da sami pribavljaju izvode iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu Republike Srbije. Ipak, stranke će, kao i do sada, u cilju skraćivanja vremena potrebnog za izradu lične isprave, moći i same da pribavljaju potrebne podatke i dostavljaju izvode i uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) organu unutrašnjih poslova.

Procedura se odnosi na sve građane (rođeni na području bivše SFRJ i na području KiM), koji su upisani u službene evidencije Republike Srbije (matične knjige rođenih, knjige državljana i dr).

Zahtev za izradu biometrijske lične karte u Policijskoj upravi može se podneti na šalterima upravnih poslova u zgradi Županije u Somboru i u Policijskim stanicama, u vremenu od 08,00 do 15,00 časova, dok je na uručenje potrebno sačekati 7 do 10 dana.

Za sve dodatne informacije građanima su na raspolaganju telefon šaltera Upravnih poslova broj 466-543 i mejl Policijske uprave, mcvijanovic@mup.gov.rs.