OPŠTINA APATIN I OVE GODINE REGRESIRA TROŠKOVE PREVOZA ZA UČENIKE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Kao i ranijih godina, lokalna samouprava Apatin će i u školskoj 2016/2017 godini pokrivati deo troškova prevoza učenika putnika sa teritorije naše opštine.

Autobuska stanica Apatin (2)

Pravo na regres u visini od 100% cene mesečne karte imaće učenici i studenti iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći, đaci koji pohađaju specijalnu školu “Vuk Karadžić” u Somboru, te školarci čije je prebivalište udaljeno više od četiri kilometra od sedišta škole. Besplatan prevoz će imati i đaci koji pohađaju muzičku školu “Stevan Hristić”, Osnovnu školu za obrazovanje odraslih, deca ratnih vojnih invalida i palih boraca, kao i učenici i studenti koji žive u porodicama čiji mesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze više od 8.000 dinara. Pravo na regresiranje troškova prevoza u visini od 50% na cenu mesečne karte imaju svi ostali studenti i učenici koji imaju prebivalište u Apatinu, a pohađaju smer kojeg nema u školama na teritoriji naše opštine i nisu korisnici doma, kredita i stipendija drugih fondacija i institucija. Kako kažu iz Opštinske uprave, u narednom periodu će biti raspisan tender za izbor firme koja će obavljati prevoz učenika, a najbolji ponuđač će dobiti posao na osnovu cene i kvaliteta usluga.