RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U APATINU VIKENDOM DO DVA

APATIN EKONOMIJA SOMBOR VESTI

Odbornici Skupštine opštine Apatin na poslednjoj 18. sednici usvojili su Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, koja stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Opštine Apatin. Odlukom se utvrđuje maksimalno dozvoljeno radno vreme ugostiteljskih objekata, jasno je definisana kategorizacija, odnosno šta se smatra ugostiteljskim, zanatskim ili trgovinskim objektom, propisuju uslovi za emitovanje muzike, prodaju alkoholnih pića, definiše nadzor nad sprovođenjem odluke, kao i kaznene odredbe.

Osamnaesta sednica SO apatin, 18 sednica so apatin

Prema ovoj odluci dozvoljeno radno vreme ugostiteljskih objekata za pružanje usluge ishrane i pića ( restoran, kafana, bar, picerija, pivnica, kafe-poslastičarnica, mlečni restoran, pečenjara , ćevabdžinice, gril, čarda..) je od 06,00 sati do 24,00 sata radnim danima i petkom i subotom do 02,00 sata. Za objekte koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima radno vreme je ograničeno do 24,00 sata i ono se ne može produžavati.

Odlukom o radnom vremenu ugostiteljki objekti tipa noćni bar, disko bar, kabare bar i diskoteka koji pored pružanja usluge i pića pružaju i usluge zabave, mogu da rade u vremenu od 18,00 sati do 02,00 sata narednog dana, pod uslovom da registrovanu delatnost obavljaju isključivo u zatvorenom prostoru, da jačina zvuka ne prelazi nivo utvrđen propisima kao i da uređaji sa kojih se emituje program-muzika, ne budu izvan objekta kako buka ne bi remetila javni red i mir.

Radno vreme ugostiteljskih objekata može se produžiti do 06,00 sati kada se u ugostiteljskim objektima organizuju svadbene proslave, rođendani, godišnjice mature i drugi ispraćaji pod uslovom da objekat ne pruža usluge trećim licima. Vlasnik ugostiteljskog objekta koji traži produženje radnog vremena obavezan je da podnese zahtev za odobravanje produženja radnog vremena komunalnom odeljenju tri dana ranije uz dokaz o zakazanoj proslavi.

Ugostiteljski objekti za ishranu i piće u vreme novogodišnjih praznika (01. januar, 02.januara i 14. januar) mogu da rade u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, a odlukom je predviđeno da za vreme tradicionalnih manifestacija, Apatinske ribarske večeri, seoske slave, kirbaji i slično, radno vreme ugostiteljskih objekata bude od 06,00 sati do 04,00 sata narednog dana.

Trgovinski objekti i objekti uslužnog zanatstva mogu da budu otvoreni svakog dana od 06,00 do 24,00 sata. Benzinske stanice, trgovinski objekti za prodaju novina, duvana i alkoholnih pića i objekti u kojima se obavljaju proizvodne delatnosti mogu raditi svakog dana od 00,00 – 24,00 sata kao i zanatski objekti u kojima se vrši proizvodnja i prodaja hleba, peciva, bureka i slično.

Na benzinskim stanicama, u trgovinskim objektima za prodaju novina, duvana i alkoholnih pića i u objektima brze hrane zabranjena je prodaja alkoholnih pića i piva u periodu od 24,00 do 06,00 sata. U svim ugostiteljskim objektima zabranjeno je služenje i prodaja alkoholnih i duvanskih proizvoda maloletnim licima.

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vrši Odeljenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Apatin putem komunalnog inspektora koji je ovlašćen da izdaje prekršajni nalog a u slučaju prekoračenja radnog vremena naloži vlasniku ugostiteljskog objekta trenutno zatvaranje i ispražnjenje istog od gostiju, sve u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Prema ovoj odluci novčanom kaznom u iznosu od 120.000,00 dinara kazniće se pravno lice-ugostitelj koje počne sa radom pre ili radi duže od utvrđenog radnog vremena i ne postupi po nalogu komunalnog inspektora ili ga ometa u vršenju inspekcijskog nadzora. Za isti prekršaj pored pravnog lica, kažnjava se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000,00 dinra kao i fizičko lice u iznosu od 10.000,00 dinara. Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se pravno lice koje odredi radno vreme suprotno ovoj odluci ili ne istakne početak i završetak radnog vremena.