DOMU ZA STARE I PENZIONERE U APATINU 1.370.000 DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović uručila je 74 ugovora korisnicima, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru drugog ovogodišnjeg konkursa resornog sekretarijata za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Vrednost ovih ugovora iznosi 126,8 miliona dinara.

Direktorki Doma za stare i penzionere Apatin, Slađani Šušnjar, uručen je ugovor vredan 1.370.000 dinara o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva su namenjena za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz projekta „Razvoj usluga socijalne zaštite u okviru regionalne gerontološke mreže“.

Dodela sredstava na ovom konkursu ima za cilj obezbeđivanje finansijske podrške svim korisnicima, bilo da je reč o privatnom ili javnom sektoru, koji koriste sredstva iz dostupnih fondova Evropske unije, kako bi se povukla veća sredstva na teritoriju AP Vojvodine, a njeni korisnici ispunili međunarodne obaveze Republike Srbije prema Evropskoj uniji kao donatoru.

U Domu za stare i penzionere Apatin u toku su nabavke za dogradnju i opremanje Gerontološkog kluba, te odlazak zaposlenih koji su u projektnom timu na edukacije u Suboticu, Osijek i Đakovo, kao i sprovođenje promotivnih aktivnosti.

U Domu za stare i penzionere Apatin sprovodiće se i obuka za geronto-negovateljice. Projekat će trajati do 14.jula 2019. godine.