PUTUJETE NA GODIŠNJI? OVO SU SLUČAJEVI U KOJIMA VAS MOGU VRATITI SA GRANIČNOG PRELAZA

DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Uskoro kreće sezona godišnjih odmora, a sa tim i velike gužve na graničnim prelazima. Ipak, to neće biti i najveći problem, ukoliko pre polaska na letovanje ne povedete računa o situacijama zbog kojih ćete možda biti vraćeni sa granice.

Pojedini turisti iz Srbije pre nekoliko dana vraćeni su sa granice sa Crnom Gorom, jer im navodno nije priznata potvrda o produžetku važenja roka trajanja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica.

Sa graničnih prelaza možete da budete vraćeni i zbog čitavog niza razloga, a među njima, ipak, nisu neplaćene saobraćajne kazne.

Potvrde ili nove saobraćajne dozvole

Do sada se nije dešavalo da se putnici vraćaju sa crnogorske granice jer su umesto nove saobraćajne dozvole imali potvrdu o produžetku roka trajanja stare. Međutim, u poslednjih nekoliko dana bilo je više takvih prijavljenih slučajeva, iako crnogorski MUP to demantuje.

„Moji roditelji su krenuli jutros za Crnu Goru. Međutim, ovi naši iz MUP-a su očigledno džaba izdavali potvrde za produženje važnosti saobraćajne dozvole, jer one od ponoći u toj zemlji više ne važe. Tako da su penzioneri od oko 70 godina morali da se vrate u Beograd, a krenuli su jutros oko 4.30. Posavetovao sam roditelje da svrate u SUP u Prijepolju da oni provere sa policijom u Crnoj Gori tu informaciju, da se na vraćaju u Beograd. Međutim, majka je dobila informaciju da te potvrde o produženju saobraćajne dozvole zaista više ne važe“, ispričao je za „Blic“ Vladimir D.

Nakon izveštavanja medija o ovakvim slučajevima, MUP Crne Gore je izdao i zvanično saopštenje, u kom je navedeno da se u režimu prelaska državne granice dve zemlje ništa nije promenilo u odnosu na prethodni period.

„Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru, pored lične karte i vozačke dozvole, uz prezentovanje i potvrde o predaji dokumenata za registraciju motornog vozila“, piše u saopštenju.

Raspisana poternica

Odlazak na put u inostranstvo može da se zakomplikuje i ako je za vama raspisana poternica zbog neodazivanja na sudske pozive. Kako za „Blic“ navodi predsednik Prekršajnog suda Milan Marinović, niko ne može da bude vraćen sa granice ako ima neplaćenu kaznu. To znači da ne bi trebalo da vas vrate ako niste izmirili, na primer, kaznu za bus plus ili dugujete parking servisu.

Problem je druge prirode.

„Ukoliko se neko ne odaziva na sudske pozive i zbog najmanjeg prekršaja, sud može da naloži policiji dovođenje. Ukoliko ga policija ne nađe na adresi više puta, obaveštava sud, koji potom može da raspiše poternicu i o tome obavesti sve policijske stanice u Srbiji. U takvim slučajevima najčešće dolazi do privođenja upravo na graničnim prelazima“, objašnjava Marinović za „Blic“.

Saglasnost za putovanje dece u inostranstvo

U zakonu se nigde ne navodi da je ovaj dokument neophodan ukoliko deca putuju u inostranstvo u pratnji jednog roditelja ili sa bakama i dedama. Ipak, usled sve učestalijih kriminalnih aktivnosti, kao što je trgovina decom, pripadnici MUP-a sugerišu da je pismena saglasnost roditelja poželjna zato što se na taj način sama procedura prelaska preko granice skraćuje i pojednostavljuje.

Kako su objavljivali mediji, saglasnost je neophodna ukoliko putujete u Italiju, Španiju i Crnu Goru, a u Grčku samo ukoliko dete putuje bez oba roditelja. Poželjno (nije neophodno) je da taj dokument imate i ako dete putuje u Hrvatsku, Austriju, Nemačku i Sloveniju.

S obzirom na to da pisana saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili preko čije teritorije se prelazi, preporučuje se svim roditeljima da pre polaska na put izvrše odgovarajuće provere u diplomatskim predstavništvima zemalja u koje se putuje, kao i u tranzitnim.

Zeleni karton

Ukoliko svojim automobilom putujete u Makedoniju i BiH neophodno je da kupite zeleni karton. On može da se nabavi na samim graničnim prelazima ili u njihovoj blizini. Isti dokument vam je potreban i ako idete u Rusiju, Bеlоrusiјu, Ukrајinu, Моldаviјu, Тursku, Izrаеl, Irаn, Аlbаniјu, Тunis i Маrоkо.

To je potvrda da je vozilo kojim ulazite u drugu državu osigurano. Drugim rečima, to je dokaz da će sva šteta, materijalna ili nematerijalna, koju vozač eventualno pričini trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu, biti nadoknađena.

Ako putujete u države članice EU, kao i u Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru i Crnu Goru, zeleni karton vam nije neophodan. Za te države dovoljno je da imate registracionu nalepnicu na automobilu.

Ako pasoš ističe za manje od tri meseca

Sa aerodroma i graničnih prelaza mogu da vas vrate i ako vam pasoš ističe za manje od tri meseca. To pre svega važi ako idete u zemlje Evropske unije i potpisnice Šengenskog sporazuma. Osnovni razlog je to što ukoliko imate pasoš koji ističe za jedan ili dva meseca ili još kraće, moglo bi se desiti da u slobodnom viznom režimu otputujete u neku od tih zemalja, tamo ostanete duže i zateknete se sa nevažećom putnom ispravom.

Autor: Blic