KOMUNALCI SKIDAJU PLAKATE SA STUBOVA JAVNE RASVETE, DRVEĆA I FASADA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Odeljenje komunalne inspekcije opštine Apatin uputilo je danas saopštenje za javnost u kojem se navodi da će ekipe Javno Komunalnog preduzeća „Naš dom“ ubuduće uklanjati sav propagandni materijal koji političke partije budu tokom kampanje postavljale na mesta koja nisu predviđena za to. Prema važećoj odluci o uređenju grada zabranjeno je lepljenje plakata na stubovima javne rasvete, fasadama i drugim prostorima, osim na za to posebno određenim mestima i JKP „Naš dom“  ima obavezu da sav nepropisno postavljeni materijal ukloni.

Nikola Marčeta, rukovodilac odeljenja komunalne inspekcije, potvrdio je u razgovoru za naš radio da je odlukom skupštine lepljenje plakata i drugih propagandih materijala dozvoljeno samo na mestima predviđenim za to.

-Sva obaveštenja na stablima , ogradama i tako dalje, su zabranjena  po odluci o komunalnim deletnostima, a opštinska Komunalna inspekcija će sankcionisati sve one koji budu odstupali od ove odluke,-rekao je Marčeta.

Nikola Marčeta