OPŠTINSKO VEĆE NA VANREDNOJ SEDNICI USVOJILO PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Opštinsko veće je na današnjoj vanrednoj sednici utvrdilo Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za 2016 godinu.

Članovi veća su usvojili program kojim se daje pregled poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama, kulturama i korisnicima u državnoj svojini kao i analizu stanja i program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta na području opštine Apatin. Izvestilac programa je bio Željko Kiš, stručni saradnik iz oblasti poljoprivrede.

-Na današnjoj sednici je usvojen godišnji program zaštite i uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta .Ovim programom daje se pregled poljoprivrednog zemljišta u opštini Apatin za 2016. godinu, jer se prema podacima RGZ-a ona prostire na površini od 38.000 ha, od čega je obradivo poljoprivredno zemljište 23.115 ha. Od te površine državno zemljište je 8.900 ha, – rekao je Kiš.

Prema njegovim rečima na teritoriji opštine Apatin prvoklasnog zemljišta ima oko 5% ili 3.341 hektara, zemljišta druge klase ima 16% ili 4.186 ha, i zemljišta treće klase ima 25%, odnosno, 6.675 ha. Ostalih 52% čine zemljišta IV,V,VI,VII i VIII klase ukupne površine od 13.629 ha. Prosečna veličina parcele se kreće od 0,5 do 1 ha, a table koje koriste preduzeća i veća gazdinstva su od 10 do 300 ha- kaže Kiš.

Ove godine će od prihoda iz zakupa poljoprivrednog zemljišta biti formiran budžet u iznosu od 146 miliona dinara. Znatan deo tih sredstava će se koristiti na komasaciju, čišćenje kanalske mreže i za atarske puteve.U Kupusini se komasacija još uvek vodi dok je u 2015.godini očišćena kanalska mreža u površini od 90 ha.

Kiš je dodao da je u 2016. godini potpisano 46 ugovora o zakupu zemljišta od čega je najveći onaj za 629 hektara u Sonti koji je sklopljen po zaključku vlade sa kompanijom „Al Rava Fiat Srbija“  na 20 godina, odnosno do 2034. godine.I ove godine Opština je odredila deo zemljišta u površini od 50 hektara radi pošumljavanja.Reč je o zemljištu lošijeg kvaliteta, koje će nakon sadnje šume imati mnogo bolji stepen iskorišćenosti od onog koje je trenutno.

11. Vanredna sednica opštinskog veća, mart 2016 11. Vanredna sednica opštinskog veća, mart 2016

Željko Kiš, stručni saradnik iz oblasti poljoprivrede