PSI LUTALICE PONOVO GRIZU OPŠTINSKI BUDŽET

APATIN DRUŠTVO VESTI

Opštinsko veće opštine Apatin je na današnjoj sednici, na predlog Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja, donelo odluku da Pravobranilac opštine sklopi vansudsko poravnanje sa devet lica o isplati naknade štete nastale ujedom pasa lutalica.

Iako su građani u svojim odštetnim zahtevima potraživali mnogo veću sumu, opština Apatin će za devet vansudskih poravnanja iz budžeta isplatiti ukupno 894.000 dinara. Od ove sume najviše novca, 403.000 dinara će dobiti apatinac Dušan Korać, kome su psi lutalice napadom na stado ovaca , pričinili i najveću štetu.