OPŠTINA APATIN PREDALA AGENCIJI ZA LUKE KOMPLETNU DOKUMENTACIJU PROJEKTA LUKE APATIN

EKONOMIJA

Delegacija opštine Apatin koju je predvodio predsednik Radivoj Sekulić, na danas održanom sastanku u Agenciji za luke u Beogradu uručila kompletnu dokumentaciju u vezi projekta izgradnje međunarodne luke u Apatinu.

Dokumentacija, koju su predstavnici opštine danas predali, ovoga puta sadrži sve potrebne licence i studije koji će se naći pred nadležnim odborom i koji će biti upućen Vladi Srbije na usvajanje, što je osnovni uslov za donošenje uredbe o lučkom području međunarodne luke Apatin.

Sekulić je u telefonskom razgovoru za Radio Dunav izjavio da je sastanak sa predstavnicima Agencije za luke bio veoma uspešan, te da je lokalna samouprava današnjom predajom dokumentacije učinila sve što je u vezi projekta Luka Apatin bilo neophodno.

-Nakon današnjeg sastanka, možemo reći da se isplatio svaki napor lokalne administracije da pribavi sve neophodne licence, studije i mišljenja kako bi ovaj projekat ušao u relizaciju. Za veoma kratko vreme, već do kraja godine, možemo očekivati odluku Vlade u vezi luke. Situacija je veoma povoljna za Apatin i za ovaj projekat, pošto su 4 potencijalna investitora-operatera spremna da ulažu, izjavio je Sekulić.

Sastanku je pored predstavnika Agencije za luke prisustvovao i Milan Pavković, direktor Direkcije za izgradnju koji je na ovom projektu angažovan više godina.