ОПШТИНА АПАТИН И НСЗ РАСПИСАЛИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA VESTI

Општина Апатин је расписала јавни Позив за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање у Апатину.

-Kао једну од мера Активне политике запошљавања на локалном нивоу, општина Апатин је издвојила два милиона динара за два конкурса. Један је за самозапошљавање незапослених лица а други је за категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, навела је Дубравка Kораћ, заменица председника општине Апатин.

-У договору са Националном службом за запошљавање, каже даље Kораћева, донета је одлука да се кроз ове конкурсе спусте и олакшају критеријуми послодавцима који желе да запосле лица са средњом школом, младе до 30 година старости – без квалификација, старије од 50 година који имају статус вишка запослених, особе са инвалидитетом, жртве породичног насиља, а план је да 10 лица буде ангажовано по овом основу.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 200.000 до 400.000 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану, односно 150.000,00 динара по лицу, или 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом. Лица која остваре право на субвенцију у обавези су да обављају регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право да се пријаве на јавни позив имају незапослена лица која имају завршену обуку за развој предузетништва, поднесу захтев са бизнис планом и која су на евиденцији Националне службе за запошљавање као и да према нјој немају неизмирених уговорних и других обавеза. Уколико се више незапослених удружи, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Апатин, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 17.06.2019.године. Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање телефон: 0800/300-301 или са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs, као и Општини Апатин тел. 025/772-122 локал 585 или са сајта – http://www.soapatin.org/

А.Д

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.