OLAKŠANA REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA BEZ DOKUMENTACIJE

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR VESTI VOJVODINA

Podsećamo vas da je ministar unutrašnjih poslova, sagledavajući problem sa kojim su se suočavali poljoprivrednici zbog nemogućnosti registracije traktora, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi i činjenice da veliki broj poljoprivrednika poseduje stare traktore, priključna vozila za traktore, motokultivatore i radne mašine za koje je izgubljena dokumentacija o poreklu i vlasništvu, doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji je stupio na snagu 18.10.2014. godine.

Dopunom Pravilnika omogućeno je da se na zahtev imaoca traktora, priključnih vozila za traktore, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi koji su stariji od pet godina izvrši registracija vozila iako zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozila imaoci tih vozila nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila.

Saglasno dopunjenoj odredbi člana 6 stav 2 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, uz zahtev za registraciju vozila, poljoprivrednici prilažu :

1) Dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom;

2) Izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću i potvrđenu potpisima dva svedoka overenim od strane nadležnog organa, na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev za upis vozila u jedinstveni registar utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

3) Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;

4) Polisu obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima;

5) Dokaz o uplati propisanih troškova za upis vozila u jedinstveni registar i izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice;

6) Dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 30.12.2015. godine