ODRŽANA 24. SEDNICA SO APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, narednom tačkom je usvojen predlog Rešenja o prestanku mandata člana opštinskog Veća opštine Apatin Atile Rižanjija zbog nemogućnosti prisustvovanja sednicama i učešću u radu opštinskog Veća, te je nakon predloga predsednika opštine, za novog člana opštinskog Veća imenovan Robert Ham iz Apatina.

Četvrtom tačkom je data saglasnost nadležnom organu DOO za upravljanje Slobodnom zonom da može pokrenuti i sprovesti postupak brisanja ogranka tog društva, a u ovom slučaju konkretno u Odžacima.

U nastavku sednice, usvojen je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za 2018. godinu, a posle čega je razmatrana i usvojena druga izmena godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za tekuću godinu.

Sednicu je obeležilo i usvajanje Odluke o pribavljanju nepokretnosti br. 7372 k.o. Apatinu javnu svojinu opštine Apatin, u pitanju je kuća Turski koja se nalazi u ulici Srpskih vladara 2 u Apatinu. Namera lokalne samouprave je da se kuća rekonstruiše u gradski muzej i galeriju. Objekat po svojim karakteristikama odgovara za ove namene, jer se nalazi u šetališnoj zoni, predstavlja jedan od najlepših i najreprezentativnijih objekata glavne ulice u Apatinu i poseduje veliku arhitektonsku i istorijsku vrednost.

Odbornici su do kraja sednice usvojili Rešenje o imenovanju Nikoline Sučević za direktora Centra za socijalni rad, kojoj je prethodno istekao šestomesečni v.d. mandat. Pretposlednjom tačkom imenovana je Opštinska izborna komisija, a poslednjom tačkom je usvojeno Rešenje kojim se imenovala komisija za sprovođenje komasacije u k. O. Sonta.

Info služba
Opštine Apatin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *