СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА ФОРМИРА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

APATIN DRUŠTVO VESTI

Гимназија “Вељко Петровић” Сомбор планира да у наредној школској години (2021./2022.) отвори одељење за ученике са посебним способностима за спорт. Један од најважнијих услова за отварање овог одељења је заинтересованост одличних ученика који остварују значајне резултате у спорту, а да би се формирало такво одељење потребно је најмање 15 таквих ученика.

Из сомборске Гимназије позивају све одличне ученике који су освајали награде на републичком нивоу или су били позвани у репрезентацију било ког спорта у последње две године и желе да наставе да се баве спортом током свог живота као активни спортисти, спортски тренери, спортски новинари, спорстки менаџери, спортски медицинари, да се пријаве за школовање у одељењу за ученике са посебним способностима за спорт и добију додатне информације путем мејла direktor.gimso@mts.rs или телефоном 064/804-41-24.

Рок за прелиминарну пријаву је 30. децембар 2020. године.

Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1.115 часова из области спорта, што је много више него код осталих гимназијских смерова. Из премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма, ученици ће имати 539 часова.

Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је Спорт и тренинг, који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овај број часова и садржаји који се изучавају, а које спроводе стручни наставници у опремљеним школама стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на факултетима спирта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године. У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода осталих општеобразовних предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса. Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Заинтересовани детаљан план и програм школовања могу погледати ОВДЕ, а доступан је и пријавни формулар који оверава Спортски савез, којим се доказује испуњеност услова за упис у овакво одељење.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *