ODNOŠENJE ODBAČENIH ROGOVA JELENA PROTIVZAKONITO

APATIN DRUŠTVO VESTI

Iz Javnog preduća Vojvodina šume obaveštavaju građane da je skupljanje i odnošenje odbačenog jelenskog rogovlja iz državnih lovišta posebne namene “Kozara“- Bački Monoštor i „Apatinski rit“- Apatin kojima gazduje JP“Vojvodinašume, predstavlja neovlašćeni i protivzakoniti promet delova divljači bez porekla.

Pripadnici lovočuvarske službe JP“Vojvodinašume“ su ovlašćeni da sprečavaju nezakonito skupljanje, promet i otuđenje odbačenog jelenskog rogovlja i njihovu prodaju bez porekla na nelegalnom tržištu.