ODLUKA O KUĆNOM I STAMBENOM PROSTORU U APATINU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Pod kućnim redom  podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u stambenim i stambeno poslovnim zgradama obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem  se obezđujese red, mir i sigurnost.

Odluka o stambeno i stambeno – poslovnom prostoru obavezujuća je  za sve stanare zgrade i moraju je poštovati i ostala lica tokom svog boravka u zgradi, stoji između ostalog u saopštenju o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin koje je donelo Opštinsko veće na poslednjoj 33.  sednici Opštinskog veća opštine Apatin.

Stambena zgrada je namenjena za stanovanje, sastoji se od najmanje tri stana.
Stambeno poslovna zgrada sastoji se od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora. Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade.

O kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama trebalo bi da se brinu stanari, skupština stambene zajednice i upravnik ili profesionalni upravnik kome su povereni poslovi upravljanja zgradom.

BUKA U VREME ODMORA

Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi. Korišćenje kućnih aparata (veš mašina, usisivača i slično), ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, u vreme odmora, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka. Što se tiče  kućnih  ljubimaca, stanari su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi. Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju biti zaključana u periodu od 23,00 do 6,00 časa leti, a od 22,00 do 6,00 časa zimi ukoliko skupština stambene zajednice donese takvu odluku. Zajednički prostori u zgradi (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. Natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, na zemljištu za redovnu upotrebu  zgrade, natpise, reklame firme na fasadi i drugim spoljnim delovima zgrade, stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima i obaveznom saglašnošću skupštine stambene zajednice. Organ upravljanja zgradom dužan je da redovno vrši kontrolu ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i organ upravljanja.