NAJVEĆA MORUNA KOD APATINA UPECANA 1964. GODINE

RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI ZANIMLJIVOSTI

Poslednji ulov morune na apatinskom ribolovnom području, a ujedno i najsenzacionalniji, dogodio se na Dunavu u neposrednoj blizini Ciganskog dunavca. Naime, 29. aprila 1964. godine, grupa apatinskih ribara (tzv. Milšvaldska grupa), pod vođstvom iskusnog alasa Jovana Glika, izlovila je nesvakidašnji,  u novijim apatinskim ribarskim analima, nezabeležen ulov. Prilikom izvlačenja velike ribolovne mreže, alova, alasi su uspeli da uhvate kapitalni primerak morune, izuzetno velikih dimenzija. Nakon merenja, ustanovljena joj je težina od 185 kg, dok je dužina tela iznosila preko 3 m.

2. Poslednji ulov morune kod, Ciganskog dunavca, teške 185 kg (1964.)