LAG U APATINU POLAKO DOBIJA SVOJU FORMU, NA NAREDNOM SASTANKU OSNIVANJE GRUPE

APATIN EKONOMIJA VESTI

Održan je šesti sastanak Lokalne akcione grupe (LAG) kojem su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora. Cilj sastanka bio je upoznavanje ključnih lokalnih aktera, sa teritorije opštine Apatina, sa procesom formiranja Lokalne akcione grupe, Leader (CLLD) inicijativom, te lokalnim razvojem kroz animiranje i udruživanje svih lokalnih aktera i njihovih aktivnosti u procesu planiranja i upravljanja ruralnim razvojem definisanog područja.

Osnovna uloga Lokalne akcione grupe je animiranje lokalnih resursa u cilju sprovođenja Lokalne strategije ruralnog razvoja (LEADER pristup) koji će u okviru programa IPARD II u Srbiji (2014-2020.) biti podržan kroz dve mere, a to su: Mera “Tehnička pomoć” za potencijalne Lokalne akcione grupe (aktivnost “Sticanje veština i animiranje ruralnog stanovništva”, odnosno izgradnja kapaciteta potencijalnih LAG-ova) i Mera “Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – LEADER pristup” za odabrane LAG-ove (aktivnosti: “Sticanje veština i animiranje stanovništva na LAG teritoriji”, “Tekući troškovi i mali projekti”, “Projekti saradnje”).

Na jučerašnjem sastanku radna grupa je prošla kroz neke o predloženih projekata i odlučila koji će od njih biti prioritetni. Moglo čuti dosta kvalitetnih predloga, a na sledećem susretu Lokalna akciona grupa će biti i zvanično osnovana, dobiće svoje ime, sedište, statut, upravni odbor i dr.

LAG Apatin (3) LAG Apatin (1) LAG Apatin (2)