LAG U APATINU POLAKO DOBIJA SVOJU FORMU, NA NAREDNOM SASTANKU OSNIVANJE GRUPE

Održan je šesti sastanak Lokalne akcione grupe (LAG) kojem su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora. Cilj sastanka bio je upoznavanje ključnih lokalnih aktera, sa teritorije opštine Apatina, sa procesom formiranja Lokalne akcione grupe, Leader (CLLD) inicijativom, te lokalnim razvojem kroz animiranje i udruživanje svih lokalnih aktera i njihovih aktivnosti u procesu planiranja i […]

Pročitaj još