JP “VOJVODINAŠUME” ZAPOČELA AKCIJU POŠUMLJAVANJA

APATIN DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

JP Vojvodinašume je u novembru započelo novu sezonu pošumljavanja jesen 2016/proleće 2017. Do kraja sezone, tj. do proleća 2017. godine planirano je da se izvrši obnova šuma na površini od 1.500 hektara.
Nove šume biće podignute na površini od 30 hektara, a popravka stanja u vidu melioracija i konverzija biće izvršena na površini od 70 hektara, što ukupno iznosi 1.600 hektara.

Obim radova bi bio veći za još 250 hektara, koliko je pripremljeno za pošumljavanje setvom semena hrasta lužnjaka. Zbog izostanka uroda semena već dve godine za redom, ove površine biće održavane do nove sezone pošumljavanja.

Za sve radove obezbeđen je kvalitetan sadni materijal, proizveden u rasadničkoj proizvodnji JP „ Vojvodinašume“. Najviše će biti posađeno sadnica topole, zatim vrbe, poljskog jasena, crnog bora, bagrema i crnog oraha.

Dugoročno opredeljenje poslovodstva JP Vojvodinašume je povećanje površina pod šumom, kako bi se promenila slika šumovitosti AP Vojvodine i ostvarile brojne korisne funkcije šume. S obzirom da Vojvodina predstavlja najobešumljeniju regiju u Evropi sa manje od 7% površine pod šumom, JP Vojvodinašume svake godine ulaže velike napore da uz redovnu obnovu, podiže i nove šume na površinama koje su mu dodeljene na upravljanje i gazdovanje.